Actualitzacions en el tractament del dolor

Actualitzacions en el tractament del dolor

10 d’octubre del 2018 – De 15-17h – A la Sala d’Actes de l’Hospital de la Vall d’Hebron

Música, salut i analgèsia a càrrec de la Dra Carme Batet

Els pacients en situacions d’estrès importants, dolor crònic o patologies com Fibromialgia, la seva via inhibitòria descendent no funciona correctament, és a dir el mecanisme intern per afrontar aquestes situacions d’estrès o dolor, no respon. En situacions normals el cervell, en rebre estímuls que produeixen dolor, activa la via inhibitòria descendent, activa el sistema opioide endogen, la via noradrenérgica a fi de  fer front a la informació nociva que rep, però en els casos com els esmentats, aquesta resposta endògena deixa de funcionar.

En situacions clíniques com les mencionades aquesta via no funciona correctament i tenim que estimular mecanismes que poden estimular el nostre cervell perquè estableixi noves connexions neurològiques, que ens ajudin a fer front a aquestes situacions.

S’ha comprovat que la música actua de diverses maneres,  sobre el sistema Límbic, genera Inter-connexions neuronals sensitiu-motores, estimula el sistema dopaminérgic de recompensa, ajuda a estimular els circuits de l’atenció i de les emocions i com a conseqüència ajudar a equilibrar la via endògena descendent i per tant fer front al dolor. Optimitza els nostres propis mecanismes neuronals, ajuda tant a recuperar-se d’algunes malalties que han malmès el sistema nerviós central, com en els casos que cal recuperar-se d’intervencions quirúrgiques.

Si en aquest casos, en ves de això optem per donar opioides, podem inhibir els sistema opioide endogen, de manera permanent i estimulem a dependre sempre de una farmacologia externa.

La música és un fenomen auditiu, emocional i motor, “Escoltem música amb els nostres músculs” -Nietzsche-. Escoltar, practicar o imaginar-la posa en marxa totes aquestes connexions neuronals.

Hem parlat àmpliament d´aquest tema en el Congrés de la IASP (Associació internacional per l´estudi del dolor) que s´ha realitzat a Boston  al setembre.

Curs obert a tots el professionals de medicina i infermeria.

Scroll to top