Podem diferenciar les classes de dolor en:

  • Dolor Neuropàtic
  • Dolor Nociceptiu
  • Dolor Mixte
  • Dolor Mediat pel Sistema Nervios Simpàtic
  • Fibromialgia – Fatiga Crònica – Intoleració Química
  • Afectacions importants: Alteracions del Son, Depresió, Alteracions del caracter
Scroll to top