Conferència sobre Dolor Neuropàtic

El passat 25 d’octubre  vaig donar una Conferencia sobre Dolor Neuropàtic,  a l’Expo Hotel Barcelona, organitzada per  Grünenthal  Pharma,  amb la finalitat d’actualitzar la Formació Científica de metges  especialistes en el Tractament del Dolor. 

El Dolor Neuropàtic es una patologia molt freqüent que afecta un gran nombre de persones i inclou patologies com neuràlgies, dolors radiculars produïts per hernies discals, estenosi de canal espinal, malalties neurològiques o degeneratives, dolors posteriors a intervencions quirúrgiques, etcètera.

La conferencia va  aprofundir en l’estudi de la Fisiopatologia del Dolor Neuropàtic, en els canvis iònics que s’originen, en la hiperexcitabilitat neuronal, en els efectes que es produeixen sobre la segona neurona i en el posterior mecanisme de Sensibilització Central.

El  col·loqui final va ser molt interessant i va contribuir a un intercanvi d’experiències entre professionals.

Scroll to top