Humanitzar el dolor crònic…

La Dra. Carme Batet, especialista en el Servei d’Anestesiologia i Reanimació a l’Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi, va defensar durant del simposi celebrat per Grünenthal sota el títol Humanización y funcionalidad como claves en el abordaje del dolor crónico, el següent concepte:

“Hem de tornar al centre del que és el nostre objectiu: tractar a la persona i dedicar a aquest objectiu el temps i els recursos sanitaris necessaris”

En aquesta ponència, emmarcada dins el II Congreso de Semdor i moderada per la Dra. Batet, s’ha abordat la necessitat d’humanitzar l’atenció sanitària en els pacients amb dolor per millorar la seva qualitat de vida.

La humanització en dolor crònic suposa «adequar-se a les característiques de personalitat i edat de cada pacient», destaca la Dra. Batet 

Artícle complet La humanización en el abordaje del dolor crónico, clave para no estigmatizar al paciente a Isanidad

Scroll to top