Dolor o malestar general

 • Dolor muscular,  miofascial
 • Fibromiàlgia
 • Fatiga crònica
 • Intolerància Química
 • Dolor relacionat amb la Diabetis i malalties metabòliques
 • Sensació de Dolor General
 • Malalties degeneratives articulares

Tractaments aplicables

 • Tractaments Farmacològics
 • Tractaments intervencionistes
  • Bloqueig
  • Radiofreqüència
  • Neuroestimulació
  • Reservoris espinals
 • Altres Tractaments
  • Nutrició
  • Teràpia física
  • Tractament Psicològic
Scroll to top